Utdanningsprogram for informasjonsteknologi og medieproduksjon VG1